Basketball Team

1. KYLE PATRICK O LAFFERTY 2. MIO HOU IN 3. WONG CHAK HOI 4. LEONG CHI FONG 5. LEUNG SIO WANG 6. LAI KUAN HOU 7. HONG CHON WANG 8. CHAN KA WAI 9. CHEANG CHI HIN 10. CHAO SAI KIT 11. LAM CHI HOU 12. LEONG HOU IN 13. WONG MENG WAI 14. HUANG YUXUAN 15. CHIO CHON IN

Read More

Football Team

1. WANG KAICHONG 2. FUNG CHIT HONG 3. FILIPE CHEONG MESQUITA FERREIRA 4. LIN ZEXUAN 5. IP IEONG 6. NG TONG IEONG 7. CHAO WUN CHONG 8. WANG CHEN 9. LIU ZILE 10. MAI ZHONGXIAN 11. TANG CHI IN 12. CHU CHON HIN 13. PANG CHAK LONG 14. SO CHING 15. AXEL MWAALA SHAKEMA MUKWENA 16.U WAI CHON 17. KO WANG HOU 18. CHONG CHEOK FONG 19. LE YI-HSIN

Read More

Badminton Team

1. REN WEI NAN 2. ZHU XIAO LIN 3. LIN JING RUI 4. KONG QING SHEN 5. FUNG CHIT HONG 6. NG WENG CHI 7. SUN YANG YI DING 8. LI YUAN 9. HUANG CHU YING

Read More

Table Tennis Team

1. LIN JING RUI 2. CHAN SIN IENG 3. LEONG HOU IN 4. SUN YANG YI DING 5. WANG CHEN 6. LIN ZE XUAN

Read More

Cheerleading Team

1. HU YIDAN 2. HAN YILIAN 3. LO NGA IENG 4. CHEONG MENG KIT 5. FAN XIAOYUE 6. LONG KA LAI 7. LI ZICHUN 8. NG KA MAN 9. UN WENG IAN 10. CAI YU 11. LI XU 12. ZHAO RUOHAN 13. CHAN PEK KEI 14. SI TOU WENG CHI 15. TANG ZIYING 16. ZHONG XIAOYU 17. LEI HOU LONG 18. MAK WENG TONG 19. CHEOK WENG POU 20. QIN ZIYAN 21. GUO XIAOTONG 22. HOI SIN TENG 23. KUOK CHON IM 24. ZHONG WAI LAM 25. HUANG KEXIN 26. HU XIAOLIN

Read More

Reading Club

1. LI JIAZE 2. LIU ZILE 3. LIN JINGRUI 4. LI XU 5. LI YUAN 6. ZHENG HAO 7. ZHANG YIHAN

Read More

College Band

1. LENG HOU KONG 2. LAM WENG SUT 3. AN NAN 4. JIANG RUI 5. JOSH ANDREI WAYTAN DELA CRUZ

Read More